Czy fumigacja jest skuteczna?

Polska gospodarka słynie z uprawy zbóż, takich jak jęczmień, pszenica, czy żyto. Wszystkie zbiory przechowuje się np. w specjalnie do tego przygotowanych, dużych silosach. W takich warunkach nietrudno o szkodniki, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla jakości planów. Dlatego coraz więcej rolników decyduje się na usługę, jaką jest fumigacja zboża.

Co to takiego?

Fumigacja, czyli inaczej gazowanie zboża to nic innego jak szereg działań mających na celu zniszczenia szkodników, które stanowią zagrożenie. Proces ten zapewnia usunięcie owadów i gryzoni, a także zapobiegnie ich rozmnażaniu. Przy stosowaniu tej metody używane są tzw. fumiganty, czyli pestycydy, które w postaci gazu skutecznie pomagają usunąć szkodniki. Najczęściej wykorzystuje się fosforowodór, który jest gazem niewiele cięższym od powietrza, a po skończonej fumigacji łatwo go wywietrzyć. Pestycyd ten jest wprawdzie trujący dla zwierząt, ale całkowicie nieszkodliwy dla roślin.

Poszczególne etapy

Fumigacja zboża odbywa się w kilku etapach. Przede wszystkim dokonuje się inspekcji pomieszczenia, w którym ma się odbywać proces i dokładne zaplanowanie dalszych działań, czyli między innymi ocena ile czasu będzie potrzeba na samo gazowanie oraz jakich materiałów będziemy potrzebować podczas wykonywania tej metody. Następnie należy dobrze uszczelnić obiekt, a po tych czynnościach uwolniony zostaje fosforowodór, a pomieszczenie zostaje zamknięte dla osób postronnych, które nie uczestniczą w fumigacji. W tym momencie zaczyna się nadzór i kontrola poziomu stężenia gazu, do czego używa się specjalnego sprzętu (np. rurek wskaźnikowych). Na końcu następuje wietrzenie i udostępnienie pomieszczenia, ale tylko pod warunkiem, że stężenie gazu jest bezpieczne.

Profilaktycznie przed sezonem

W celu uniknięcia potencjalnych strat warto zdecydować się na gazowanie zboża. Metoda ta, zastosowana przed żniwami daje gwarancję skutecznego pozbycia się szkodników i zwiększa możliwość sukcesu, a także zapewni nam spokój o bezpieczeństwo naszych plonów.

 

Dezynfekcja 2

Tel. +48 512 123 990                            Email: biuro@ddd-kikulski.com