Pomagamy przedsiębiorcom z każdej branży w walce ze szkodnikami sanitarnymi.
Chronimy i zabezpieczamy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Branże
Branża Hotelarska
Branże 2
Logistyka
Branże 4
Przedszkola oraz żłobki
Branże 6
Sektor Spożywczy
Branże 8
Supermarkety, hipermarkety oraz sklepy
Branże 10
Zakłady Produkcyjne
Branże 1
Klienci indywidualni
Branże 3
Placówki użyteczności publicznej
Branże 5
Rolnictwo
Branże 7
Spółdzienie mieszkaniowe oraz wspólnoty
Branże 9
Zakłady opieki medycznej