Deratyzacja – kto ma obowiązek?

Dzikie gryzonie, jak szczury i myszy, są ogromnym problemem. I nie tylko ze względu na szkody, jakie potrafią zrobić, ani na nasz naturalny strach przed nimi. Przede wszystkim, gryzonie są roznosicielami groźnych chorób.
Szczury i myszy są przyczyną rozprzestrzeniania się takich chorób jak salmonella, czy dżuma. Ich obecność doprowadza do skażenia żywności odchodami, zniszczenia żywności przechowywanej w magazynach, oraz zniszczenia budynków – elewacji, elektryki, czy instalacji wodnokanalizacyjnych. Jak widać, dzikie gryzonie mają niewiele wspólnego z naszymi domowymi pupilami.

Na czym polega zwalczanie gryzoni?

Deratyzacja polega na całkowitym wytępieniu szkodników z określonego obszaru. W tym celu, stosuje się takie techniki jak: pułapki, rodentycydy, czy antykoagulanty. Pułapki, w zależności od swojej budowy, mają tylko złapać gryzonia lub od razu go unieszkodliwić. Rodentycydy – jedynym dopuszczonym do użytku w EU jest alfa-chloraloza i stosowana jest tylko na myszach. Jej zadaniem jest obniżyć temperaturę ciała tak, by mysz zmarła z powodu hipotermii. I trzeci, ostatni, czyli antykoagulanty, które doprowadzają do krwotoku wewnętrznego. Brzmi to okropnie, jednak trucizna działa z dużym opóźnieniem i tylko przy osiągnięciu odpowiedniego stężenia w organizmie – śmierć gryzonia jest bezbolesna.

Kiedy powinno się zastosować deratyzację?

Najlepszym rozwiązaniem jest regularna inspekcja, która wykluczy oraz zawczasu wytępi szczury i myszy. Jednak, zareagować powinniśmy od razu, gdy zobaczymy gryzonia szukającego pokarmu w ciągu dnia. Zwierzęta te prowadzą nocny tryb życia i ich dzienna aktywność wskazuje duży wzrost populacji, dużą rywalizację i brak pożywienia.

Kto ma obowiązek przeprowadzać regularne kontrole?

Wszystkie firmy, które związane są z przemysłem spożywczym, mają obowiązek przeprowadzać regularne inspekcje oraz deratyzacje. Pokarm, który w najmniejszym stopniu został przez gryzonie zanieczyszczony, niesie za sobą ryzyko poważnych chorób, dlatego nie powinniśmy lekceważyć tego obowiązku.

 

Zapraszamy do zakładki Kontakt