Fumigacja – Zwalczanie szkodników magazynowych

Proces, w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu. Fumigacja: zbóż, herbaty, surowców roślinnych, silosów, magazynów itp.


Zapraszamy do zakładki Kontakt